งานนี้หมดเวลา

โฆษณาหัวหน้าเขตทีมขาย, Mueang Prachinburi District

Thailand, Prachin Buri, Mueang Prachinburi District
เผยแพร่แล้ว 2024-06-08
หมดอายุ 2024-06-11
ID #2185733960
Free
หัวหน้าเขตทีมขาย, Mueang Prachinburi District
Thailand, Prachin Buri, Mueang Prachinburi District,
เผยแพร่แล้ว June 8, 2024

คำอธิบาย

Job Responsibility '- ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี และงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ- จัดทำแผนการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายโฆษณา, น้ำแถม, การตั้งวงเงินยืม- ติดตาม ตรวจสอบ และร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้แผนงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ- กำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว Job Qualification "- ปริญญาตรี ทุกสาขา- ประสบการณ์ด้านการขาย 3-5 ปีขึ้นไป- มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล"

รายละเอียดงาน

ประเภทงาน: เต็มเวลา
ประเภทสัญญา: ถาวร
ประเภทเงินเดือน: รายเดือน
อาชีพ: หัวหน้าเขตทีมขาย

⇐ งานก่อนหน้านี้

งานต่อไป ⇒     

 

ติดต่อนายจ้าง

  ข้อมูลนายจ้าง

  ค้นหาอย่างรวดเร็ว:

  สถานที่

  พิมพ์เมืองหรือภูมิภาค

  คำสำคัญ


  โฆษณา