งานนี้หมดเวลา

โฆษณาSales Cashvan Officer (บึงกุ่ม), Bangkok

Thailand, Bangkok, Bangkok
เผยแพร่แล้ว 2024-06-07
หมดอายุ 2024-06-12
ID #2185482414
Free
Sales Cashvan Officer (บึงกุ่ม), Bangkok
Thailand, Bangkok, Bangkok,
เผยแพร่แล้ว June 7, 2024

คำอธิบาย

Job Responsibility เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขายแคชแวน หน้าที่และความรับผิดชอบ: -ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท -เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้าและบริษัท -สรุปยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนดJob Qualification คุณสมบัติ: -ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ปวช./ปวส.

หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ -สามารถประจำต่างจังหวัดได้ -สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

รายละเอียดงาน

ประเภทงาน: เต็มเวลา
ประเภทสัญญา: ถาวร
ประเภทเงินเดือน: รายเดือน
อาชีพ: Sales cashvan officer (บึงกุ่ม)

⇐ งานก่อนหน้านี้

งานต่อไป ⇒     

 

ติดต่อนายจ้าง

  ข้อมูลนายจ้าง

  ค้นหาอย่างรวดเร็ว:

  สถานที่

  พิมพ์เมืองหรือภูมิภาค

  คำสำคัญ


  โฆษณา